1. hjelpskurs med Børre Johansen.

Den 29. september 2020 blir det 1. hjelpskurs med bruk av hjertestarter på Hokksund renseanlegg, kl 18-12.

Vanlig førstehjelp med HLR, stabilt sideleie. Teori og praksis rundt bruk av hjertestarteren.

Overholdelse av koronareglene vil bli ivaretatt.

Det er høstferie den uka, så om det er få som melder seg på kurset kan datoen bli endret.

Kurset er gratis for medlemmer av Eiker padleklubb.

Om det blir stor pågang av deltakere vil de klubbmedlemmene som er mest aktive bli prioritert.

Påmelding til Gro på 90888381, eller leder@eikerpadleklubb.net

This entry was posted in Aktivitet. Bookmark the permalink.