Terminliste for Eiker padleklubb i 2024.

På klubbens nettside: www.eikerpadleklubb.net legges det fortløpende ut informasjon om endringer i terminlista. Lurt å følge med der.  Om du har kjennskap til arrangementer du mener burde vært med på klubbens web-side, så kan du sende informasjonen til leder@eikerpadleklubb.net.

Januar-februar-mars:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset. Endres til 17:30 i mars en gang.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset. Kan endres fra uke til uke til oppmøte 11:30

Bassengtrening: 14. og 28. januar, 11. og 25. februar og 10. og 24. mars og (7. april)

Påsketur 28. – 31. mars 2024.  Turopplegg under planlegging

April:

Mandagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

1. april:  2. påskedag

14. april:   «Vårsleppet 2024”.  Turløp Hokksund – Drammen

23. april: Ungdomskolen – tildeling av kajakker

Mai:

Mandag:. Oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Torsdag: oppmøte 17:30 på klubbhuset.

Operapadling 1. mai-padling.  Nærmere turopplegg kommer senere.

9. mai, Kristi Himmelfartsdag: dagpadling hav (Nevlunghavn?)

Pinsetur: 18.-20. mai til Tjøme   

21. og 28. mai:  Ungdomskolen – padling gruppe 1 og 2., kl. 12:30

25.-26. mai:   “Kanaltur” i Haldenvassdraget. (Ørje-Strømfors/Tistedal).   Arrangør er Halden padleklubb. Påmelding til arrangementet på (www.haldenpadleklubb.org)  

29. mai: (onsdag) Vårdugnad på klubbhuset, kl. 18:00-21:00. 

Juni:

 1.-2. juni:  Grunnkurs hav

Mandagspadling: Oppstart nybegynnerpadling 3. juni. Fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.  Deltakelse koster 100,- kr for u-innmeldte. «Gratis» for medlemmer.

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Oppstart 11. juni

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.  Turpadling med ulike turmål fra uke til uke.  Oppstart 6. juni    Turmål annonseres fortløpende på klubbens FB-side og www.eikerpadleklubb.net   

1. – 2. juni:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager. Kurset gir Våttkort.

Juli:      

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.   Turmål annonseres fortløpende.

6. – 7. juli:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager.  Kurset gir Våttkort

August:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Siste gang 27. august

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Turmål annonseres fortløpende på web- og FB- side.  Siste gang 29. august

10.-11. august: Grunnkurs HAV, kl 10:00 – 18:00 begge dager.  Kurset gir Våttkort

17.-18. august:  Overnattingstur til Håøya. Lavterskel tur.

23.-25. august:  Klubbtur til Merdø utenfor Arendal.  Vi overnatter i telt og padler dagsturer med utgangspunkt fra øya.

September:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00  Siste gang 2. september

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Siste gang: 3. september.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

1.-3. september:  Klubbtur til Hvaler (Myrvold feriehjem)

21.september:  Vi deltar på Elvelangs og feirer Kongsbergs 400 års jubileum. 

25. september:  Høstdugnad med høstrengjøring og klargjøring av hus og utstyr for vintersesongen. (tirsdag)

Bassengtrening:  datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.  Vi har søkt om oppstart  29. september 2024  Seks teninger i 2024 pluss sju treninger i 2025.

Oktober:

Vintersesongen starter, – frem med tørrdrakt og annen vinterbekledning.

Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

 5. oktober): «Høsttakkefest» for klubbmedlemmer. Det er avslutning på sommersesongen og oppstart av vintersesongen som markeres med «Allemannsretten». En tre-retters middag tilberedt og servert for klubbens medlemmer.

November:

Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30

Torsdagspadling: formiddagspadling (oppstart 7. november) kl. 11:30

Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

Desember:

Mandagspadling: oppmøte kl. 17:30,

Torsdagspadling: fremmøte kl. 11:30,

Bassengtrening: datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.

1. desember  (første søndag i advent) avvikles «Adventspadling 2024», – et turløp Hokksund-Drammen. 

22. desember (søndag) førjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 11:30.

25. desember.  Romjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30. 

Siste padling for året blir 31.12. med oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset.

Endringer annonseres eikerpadleklubb.net eller på klubbens FB-side.

Det er påmelding til Gro på 90888381 så lenge intet annet er opplyst.

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.