Terminliste 2021

På klubbens nettside: www.eikerpadleklubb.net legges det fortløpende ut informasjon om endringer i terminlista. Lurt å følge med der.  Om du har kjennskap til arrangementer du mener burde vært med på klubbens web-side, så kan du sende informasjonen til leder@eikerpadleklubb.net.  Påmelding til Gro på 90888381 om intet annet er opplyst.

Januar-februar-mars:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset. Endres til 17:30 i mars en gang.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset. Kan endres fra uke til uke til oppmøte 11:30

Bassengtrening: den 10. og 24. januar, 10. og 24. februar, 7. og 24. mars og 11. april 2021.

April:

Mandagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

11. april:        «Vårsleppet 2021”.  Turløp Hokksund – Drammen.

Påmelding. Deltakeravgift kr. 200, – inkluderer mat på        UTSATT !

pauseplassen og transport av båter/padlere ved behov.

Påsketur 1. – 5. april. 2021.  Hokksund – Holmestrand – Hillestad – Hokksund; en tre-fire dagers tur med to-tre overnattinger i løpet av påsken.  Alternativt opplegg, – etter ønske.                                                                                                                    UTSATT

Mai:

Mandag: Vi padler på formiddagen ut mai. Oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset.

Torsdag: oppmøte 17:30 på klubbhuset.

Operapadling 1. mai-padling.  Nærmere turopplegg kommer senere.       UTSATT!

Pinsetur: 21.-24. mai,  Turopplegg under planlegging.                          UTSATT!

25. mai: (tirsdag) Vårdugnad på klubbhuset, kl. 18:00-21:00.               UTSATT!

29. – 30 mai:  “Kanaltur” i Haldenvassdraget. (Ørje-Strømfors/Tistedal).   Arrangør er Halden padleklubb. Påmelding til arrangementet på (www.haldenadleklubb.org)                                                                                                                                 (AVLYST)

Juni:

Mandagspadling: Oppstart nybegynnerpadling 7. juni. Fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.  Deltakelse koster 100,- kr for u-innmeldte. Bruk av utstyr er inkludert i medlemsprisen.

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Oppstart 8. juni.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.  Turpadling med ulike turmål fra uke til uke.

Saltvannspadling i partallsuker. Det padles i h.h.t. egen turmålsliste.  Oppstart 17. juni.

Ferskvannspadling er i oddetallsuker stedsvalg (Sandebukta eller Sætre) annonseres fortløpende på www.eikerpadleklubb.net   Oppstart 10. juni.

4. juni :  Sykkelgruppa – Veien tilbake

6. juni:   SLEPPET -2021.  Oppmøte 11:00-11:30, avreise klokka 12:00 fra klubbhuset.  Dette er et alternativ til Vårsleppet, som av kjente årsaker ble utsatt i april.  Turen går til Ytterkollen med retur til klubbhuset etter lunsj.  Arrangementet er gratis, MEN det er påmelding til Gro på 90888381.

12. – 13. juni:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager. Påmelding til Gro.

26.-27. juni: Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager. Påmelding til Gro. Mobil: 90888381.

Juli:      

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.

Saltvannspadling er i partallsukertorsdager. Se egen liste over turmål.

Oddetallsuker padles det i henhold til terminliste for ferskvann.

3. – 4. juli:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager.      Påmelding til Gro. Datoen kan bli endret.

31.juli – 1. august:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager.

August:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Saltvannspadling er i oddetallsuker. Ferskvannspadling i partallsuker. Se egen turliste.

31. juli – 1. august: Grunnkurs HAV, kl 10:00 – 18:00 begge dager.  Påmelding til Gro.

14. – 16. august:  Klubbtur til Merdø utenfor Arendal.  Vi overnatter i telt og padler dagsturer med utgangspunkt fra øya.  Påmelding til Gro på SMS.

17. – 20. august: Vi forflytter oss til Tvedestrand området og padler et par dager der. Påmelding til Gro på SMS til Gro.

September:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Alt etter temperatur og oppmøte interesse blir siste gang: 7.  eller 14. september 2021.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

Saltvannspadling er i Oddetallsuker. Siste gang 2. september.

Ferskvannspadling er i partallsuker.  Siste gang 9. september.

10.-12. september: Høsttur til Myrvold feriehjem på Hvaler. 

25. september: «Høsttakkefest» for klubbmedlemmer. Det er avslutning på sommersesongen og oppstart av vintersesongen som markeres med «Allemannsretten». En tre-retters middag tilberedt og servert klubbens medlemmer.

28. september: (tirsdag) Høstdugnad med høstrengjøring og klargjøring av hus og utstyr for vintersesongen.   (Alternativ dato 21. september.)

Oktober:

Vintersesongen starter, – frem med tørrdrakt og annen vinterbekledning.

Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00.  NB! Tidspunktet kan bli endret.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.  Vi søker om å få tildelt 6 søndager i perioden oktober- desember 2021.  Egen liste legges ut når datoene er «spikret».

November:

Mandagspadling: formiddagspadling (oppstart 2. november) kl. 11:30

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00.  Tidspunktet kan bli endret.

Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

28. november (første søndag i advent) avvikles «Adventspadling 2021», – et turløp Hokksund-Drammen.  Samme opplegg og regi som Vårsleppet i april.

Desember:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30, på vannet kl. 12:00.

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00.  Tidspunktet kan bli endret.

Bassengtrening: datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.

19. desember (søndag) førjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30.

25. desember.  Romjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30. 

Siste padling for året blir 30.12. med oppmøte kl. 12:30 på klubbhuset.

Takk for dette året, – og vel møtt til neste år.

Endringer annonseres eikerpadleklubb.net eller på klubbens FB-side.

This entry was posted in Aktivitet, Siste nytt. Bookmark the permalink.