Terminliste 2020

Terminliste for Eiker padleklubb i 2020

På klubbens nettside: www.eikerpadleklubb.net legges det fortløpende ut informasjon om endringer i terminlista. Lurt å følge med der.  Om du har kjennskap til arrangementer du mener burde vært med på klubbens web-side, så kan du sende informasjonen til leder@eikerpadleklubb.net.

 

 Januar-februar-mars:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset. Endres til 17:30 i mars en gang.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset. Kan endres fra uke til uke til oppmøte 11:30 

Bassengtrening: den 12. og 26. januar, 9. og 23. februar, 8. og 22. mars, 5. og 19. april 2020.  Treninga utgår så lenge bassenget er stengt.

 April:

Mandagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

26. april: «Vårsleppet 2020”. Turløp Hokksund – Drammen.  (såfremt det er tillatt)

Påmelding. Deltakeravgift kr. 200, – inkluderer mat på pauseplassen og transport av båter/padlere ved behov.

 Påsketur 9. – 13. april. 2020.  Hokksund – Holmestrand – Hillestad – Hokksund; en tre-fire dagers tur med to-tre overnattinger i løpet av påsken.  Alternativt opplegg, – etter ønske.

Mai:

Mandag: Oppstart nybegynnerpadling 4. mai med oppmøte 17:15 på klubbhuset for tildeling av utstyr.  Deltakelse koster 100,- kr for u-innmeldte. Bruk av utstyr er inkludert i medlemsprisen.

Torsdag: oppmøte 17:30 på klubbhuset.

Kristi Himmelfartsdag den 21. mai 2020 oppstart saltvannspadling.  Oppmøte klubbhusetklokka 11:30.

Saltvannspadling er i oddetallsuker.  Her bytter vi mellom ulike turmål.

Ferskvannspadling er i partallsuker med ulike har turmål i nærområdet.  Oppstart den 28. mai. Ut sommeren er det oppmøte kl. 17:15.  Det settes opp egen liste over turmål og turansvarlig på torsdagsturene.  Stedsvalg annonseres fortløpende på FB-sida vår og på www.eikerpadleklubb.net. Så følg med der om du vil være med.

Operapadling 1. mai-padling.  Nærmere turopplegg kommer senere.

 26. mai: (tirsdag) Vårdugnad på klubbhuset, kl. 18:00-21:00.

30 – 31. mai 2020. (pinsa) “Kanaltur” i Haldenvassdraget. (Ørje-Strømfors/Tistedal). Arrangør er Halden padleklubb. Påmelding til arrangementet på (www.haldenadleklubb.org)

Juni:

Mandagspadling: Oppstart nybegynnerpadling 8. juni. Fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30 (oppstart 2. juni)

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.  Turpadling med ulike turmål fra uke til uke.

Saltvannspadling er i oddetallsuker stedsvalg (Sandebukta eller Sætre) annonseres fortløpende på www.eikerpadleklubb.net  Ferskvannspadling i partallsuker. Det padles i h.h.t. egen turmålsliste.

13.– 14. juni: Grunnkurs HAV, kl 10:00 – 18:00 begge dager. Kurset gir Våttkort.

5.-6. juni:  Klubbtur til Tjøme. Helgetur med besøk hos familien/søstera til Bjørn.

 

Juli:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.

Saltvannspadling er i oddetallsukertorsdager. Se egen liste over turmål.

Partallsuker padles det i hht terminliste for ferskvann.

  4. – 5. juli: Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager.

 

August:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Saltvannspadling er i partallsuker. Ferskvannspadling i oddetallsuker. Se egen turliste.

 1.-2. august: Grunnkurs HAV, kl 10:00 – 18:00 begge dager

14. – 16. august: Klubbtur til Merdø utenfor Arendal. Vi overnatter i telt og padler dagsturer med utgangspunkt fra øya.

 

September:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Siste gang: 19. september 2017.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

Saltvannspadling er i partallsuker. Siste gang 3. september.

Ferskvannspadling er i oddetallsuker.  Siste gang 10. september

18. – 20. september: klubbens høsttur legges til Norsjø ferieland

Gode muligheter for camping i telt/bobil og godt egnet også for familie/venner med mindre interesse for padling enn deg selv. Alternativt er det overnatting i hytte for de som ønsker det. Tre hytter er bestilt til Eiker padleklubb. 

19. september: Telemarkspadlern 2020. NB! Egen påmelding for å delta på dette turløpet. 20. september: slusepadling før hjemreise.

 26. september: «Høsttakkefest» for klubbmedlemmer. Det er avslutning på sommersesongen og oppstart av vintersesongen som markeres med «Allemannsretten». En tre-retters middag tilberedt og servert klubbens medlemmer.

29. september: (tirsdag) Høstdugnad med høstrengjøring og klargjøring av hus og utstyr for vintersesongen.

 

Oktober:

Vintersesongen starter, – frem med tørrdrakt og annen vinterbekledning.

Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis når de er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.  Vi søker om å få tildelt 6 søndager i perioden oktober- desember 2020.  Egen liste legges ut når datoene er «spikret».

 

November:

Mandagspadling: formiddagspadling (oppstart 2. november) kl. 11:30

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

29. november (første søndag i advent) avvikles «Adventspadling 2020», – et turløp Hokksund-Drammen. Samme opplegg og regi som Vårsleppet i april.

 

Desember:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30, på vannet kl. 12:00.

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis når de er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.

20. desember (søndag) førjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30.

25. desember. Romjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30. Alternativ dato dersom det passer bedre for flertallet av dem som vil være med.

Siste padling for året blir 31.12. med oppmøte kl. 12:30 på klubbhuset.

Takk for dette året, – og vel møtt til neste år.

Endringer annonseres klubbsida og FB.  Følg med, følg med.

This entry was posted in Aktivitet, Siste nytt. Bookmark the permalink.