Terminliste 2019

På klubbens nettside: www.eikerpadleklubb.net legges det fortløpende ut informasjon om endringer i terminlista. Lurt å følge med der.  Om du har kjennskap til arrangementer du mener burde vært med på klubbens web-side, så kan du sende informasjonen til leder@eikerpadleklubb.net.  Trenger du å snakke med meg; ring 90888381 for mer informasjon.

Januar-februar-mars:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset. Kan endres til 17:30 i mars en gang.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

 Bassengtrening: den 13. og 27. januar, 10. og 24. februar, 10. og 24. mars, 7. og 28. april 2019. 

 

April:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Påsketur 2019.  Hokksund – Holmestrand – Hillestad – Hokksund; en tre-fire dagers tur med to-tre overnattinger i løpet av påsken.  Alternativt opplegg, – etter ønske.  Ble omgjort til dagstur i Sandebukta, da nattetemperaturen var på minussida.

 

Mai:

Torsdag: oppmøte 17:30 på klubbhuset.

Ferskvannspadling er i oddetallsuker med ulike har turmål i nærområdet.  Oppstart den 23. mai. Fra nå og ut sommersesongen er det oppmøte kl. 17:15.  Det settes opp egen liste over turmål og turansvarlig.  I partallsuker er det saltvannspadling.  Her bytter vi mellom Sandebukta og Sætre.  Oppstart: Kristi Himmelfartsdag den 30. mai 2019.  Oppmøte klubbhusetklokka 11:30.  Stedsvalg annonseres fortløpende på www.eikerpadleklubb.net. Så følg med der om du vil være med.

 Operapadling 1. mai-padling.  Nærmere turopplegg kommer senere.  Turen er avhengig av at interesserte melder ifra på 908883835.

5. mai: «Vårsleppet 2019”. Turløp Hokksund – Drammen.

Påmelding. Deltakeravgift kr. 200, – inkluderer mat på                                                pauseplassen og transport av båter/padlere ved behov. 

28.mai: (tirsdag) Vårdugnad på klubbhuset, kl. 18:00-21:00.

25.– 26. mai 2019. “Kanaltur” i Haldenvassdraget. (Ørje-Strømfors/Tistedal). Arrangør er Halden padleklubb. Påmelding til arrangementet på (www.haldenadleklubb.org) 

 

Juni: 

Mandagspadling: Oppstart nybegynnerpadling 3. juni med oppmøte 17:15 på klubbhuset for tildeling av utstyr.  Deltakelse koster 100,- kr for u-innmeldte.  Påmelding til Gro på 90888381.

 Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – meld deg på til Gro. Oppmøte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Har du egen båt. Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30 (oppstart: 4. juni.)

 Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.  Turpadling med ulike turmål fra uke til uke.

Saltvannspadling er i partallsuker stedsvalg (Sandebukta eller Sætre) annonseres fortløpende på www.eikerpadleklubb.net  Ferskvannspadling i oddetallsuker. Det padles i h.h.t. egen turmålsliste.

Pinsetur: 7.-10. juni Vi følger opp suksessen fra i fjor og drar til Tjøme med Bjørn Gulbrandsen som turleder.  Mulig det blir endringer i programmet.  Følg med på nettsida vår.

Sankt Hans fest på klubbhuset 23. juni kl 18:00?  Dersom det er interesse for det.

 

Juli:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst til Gro og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

 Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.

Saltvannspadling er i partallsukertorsdager. Se egen liste over turmål.Oddetallsuker padles det i hht terminliste for ferskvann.

 

August:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

 Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

 Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Saltvannspadling er i partallsuker. Ferskvannspadling i oddetallsuker. Se egen turliste.

 10.-11. august: Sommerfest med overnatting i telt på klubbhusstranda. Påmelding innen 6. august.

 16.-18. . august:  Tur til Arendal. Vi bor på camping og tar dagsturer i nærområdet.   Meld din interesse for at turen skal bli noe av.  Kontakt Gro.

 

September:

 Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

 Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Siste gang: 17. september 2019.

 Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

 Saltvannspadling er i partallsuker. Oddetallsuker padles det i hht terminlista på ferskvann. Havpadling: siste gang 19. september 2019.

27.-29. september: klubbens høsttur legges til Norsjø ferieland Gode muligheter for camping i telt/bobil og godt egnet også for familie/venner med mindre interesse for padling enn deg selv. Alternativt er det overnatting i hytte for de som ønsker det. Tre hytter er bestilt til Eiker padleklubb.

27. – 29. september: Telemarkspadlern 2019, er 28. september.

NB! Egen påmelding for å delta på dette tur løpet. 29. september: slusepadling før hjemreise. Påmelding til tur løp og sluseturen skjer til arrangøren.  Vil du være med på samkjøring og klubbturen: ta kontakt med Gro.

21. september: «Høsttakkefest» for klubbmedlemmer. Det er avslutning på sommersesongen og oppstart av vintersesongen som markeres med «Allemannsretten». Klubben sponser denne tre-retters allemannsretten.  Påmelding på 90888381.

 

 Oktober:

 Vintersesongen starter, – frem med tørrdrakt og annen vinterbekledning.

 Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

 Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

 Bassengtrening: datoer oppgis når de er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.  Vi har søkt om å få tildelt 6 søndager i perioden  oktober- desember 2019.  Egen liste legges ut når datoene er «spikret».

  1. oktober: Dugnad med høstrengjøring av hus, båter og utstyr, samt klargjøring av båter som skal brukes i bassenget kommende vintersesong.

11.-13. oktober BØLGERFESTIVAL i Nevlunghavn ved Eian Fritid.

 

 November:

 Mandagspadling: formiddagspadling (oppstart 2. november) kl. 11:30

 Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Stedsvalg for turene bestemmes av de som møter opp.

 Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

 

Desember:

 

 Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30, på vannet kl. 12:00.

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

 1. desember (første søndag i advent) avvikles «Adventspadling 2019», – et turløp Hokksund-Drammen. Samme opplegg og regi som Vårsleppet i mai.

 Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

22. desember (søndag) førjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30.

25. desember. Romjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30. Alternativ dato dersom det passer bedre for flertallet av dem som vil være med.

 30. desember. Årets siste «mandagspadling».

 Takk for dette året, – og vel møtt til neste år.

 

 

 

 

This entry was posted in Aktivitet, Siste nytt. Bookmark the permalink.