Terminliste 2021

Terminliste for Eiker padleklubb i 2021

På klubbens nettside: www.eikerpadleklubb.net legges det fortløpende ut informasjon om endringer i terminlista. Lurt å følge med der.  Om du har kjennskap til arrangementer du mener burde vært med på klubbens web-side, så kan du sende informasjonen til leder@eikerpadleklubb.net.

Januar-februar-mars:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset. Endres til 17:30 i mars en gang.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset. Kan endres fra uke til uke til oppmøte 11:30

Bassengtrening: den 10. og 24. januar, 10. og 24. februar, 7. og 24. mars og 11. april 2021.

 April:

Mandagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

11. april: «Vårsleppet 2021”. Turløp Hokksund – Drammen.

Påmelding. Deltakeravgift kr. 200, – inkluderer mat på pauseplassen og transport av båter/padlere ved behov.  Kommer an på koronareglene.

 Påsketur 1. – 5. april. 2021.  Hokksund – Holmestrand – Hillestad –Hokksund; en tre-fire dagers tur med to-tre overnattinger i løpet av påsken.  Alternativt opplegg, – etter ønske.

Mai:

Mandag: Vi paler på formiddagen ut mai. Oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset.

Torsdag: oppmøte 17:30 på klubbhuset.

Operapadling 1. mai-padling.  Nærmere turopplegg kommer senere.

Pinsetur: 21.-24. mai,  Turopplegg under planlegging. 

25. mai: (tirsdag) Vårdugnad på klubbhuset, kl. 18:00-21:00.

29. – 30 mai: “Kanaltur” i Haldenvassdraget. (Ørje-Strømfors/Tistedal). Arrangør er Halden padleklubb. Påmelding til arrangementet på (www.haldenadleklubb.org)   

Juni:

Mandagspadling: Oppstart nybegynnerpadling 8. juni. Fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.  Deltakelse koster 100,- kr for u-innmeldte. Bruk av utstyr er inkludert i medlemsprisen.

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Oppstart 8. juni.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.  Turpadling med ulike turmål fra uke til uke.

Ferskvannspadling i partallsuker. Det padles i h.h.t. egen turmålsliste.  Oppstart 3. juni.

Saltvannspadling er i oddetallsuker stedsvalg (Sandebukta eller Sætre) annonseres fortløpende på www.eikerpadleklubb.net   Oppstart 10. juni.

12. – 13. juni: Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager. Kurset gir Våttkort.

Juli:  

    

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.

Saltvannspadling er i oddetallsukertorsdager. Se egen liste over turmål.

Partallsuker padles det i henhold til terminliste for ferskvann.

3. – 4. juli: Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager.

August:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Saltvannspadling er i partallsuker. Ferskvannspadling i oddetallsuker. Se egen turliste.

 1.-2. august: Grunnkurs HAV, kl 10:00 – 18:00 begge dager

 15. – 16. august: Klubbtur til Merdø utenfor Arendal. Vi overnatter i telt og padler dagsturer med utgangspunkt fra øya.

September:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Siste gang: 19. september 2021.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

Saltvannspadling er i partallsuker. Siste gang 3. september.

Ferskvannspadling er i oddetallsuker.  Siste gang 10. september

 18. – 20. september: klubbens høsttur legges til Norsjø ferieland

Gode muligheter for camping i telt/bobil og godt egnet også for familie/venner med mindre interesse for padling enn deg selv. Alternativt er det overnatting i hytte for de som ønsker det. Tre hytter er bestilt til Eiker padleklubb. 

10.-12. september: Høsttur til Myrvold feriehjem på Hvaler. 

 25. september: «Høsttakkefest» for klubbmedlemmer. Det er avslutning på sommersesongen og oppstart av vintersesongen som markeres med «Allemannsretten». En tre-retters middag tilberedt og servert klubbens medlemmer.

28. september: (tirsdag) Høstdugnad med høstrengjøring og klargjøring av hus og utstyr for vintersesongen.

Oktober:

Vintersesongen starter, – frem med tørrdrakt og annen vinterbekledning.

Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis når de er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.  Vi søker om å få tildelt 6 søndager i perioden oktober- desember 2021.  Egen liste legges ut når datoene er «spikret».

November:

 Mandagspadling: formiddagspadling (oppstart 2. november) kl. 11:30

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

28. november (første søndag i advent) avvikles «Adventspadling 2021», – et turløp Hokksund-Drammen. Samme opplegg og regi som Vårsleppet i april.

Desember:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30, på vannet kl. 12:00.

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis når de er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.

19. desember (søndag) førjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30.

25. desember. Romjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30.

Siste padling for året blir 30.12. med oppmøte kl. 12:30 på klubbhuset.

Takk for dette året, – og vel møtt til neste år.

Endringer annonseres eikerpadleklubb.net eller på klubbens FB-side.

Det er påmelding til Gro på 90888381 så lenge intet annet er op

Endringer annonseres klubbsida og FB.  Følg med, følg med.

This entry was posted in Aktivitet, Siste nytt. Bookmark the permalink.