Terminliste 2022

På klubbens nettside: www.eikerpadleklubb.net legges det fortløpende ut informasjon om endringer i terminlista. Lurt å følge med der.  Om du har kjennskap til arrangementer du mener burde vært med på klubbens web-side, så kan du sende informasjonen til leder@eikerpadleklubb.net.

Januar-februar-mars:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset. Endres til 17:30 i mars en gang.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset. Kan endres fra uke til uke til oppmøte 11:30

Bassengtrening: den 9. og 23. januar, 6. og 20. februar, 6. og 20. mars og 3. april 2022.

April:

Mandagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Påsketur 14. – 18. april. 2022.  Det blir lagt opp til dagsturer etter forslag/etterspørsel.

Mai:

Mandag: Oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset. (Alternativt på dagtid ved lav påmelding.)

Torsdag: oppmøte 17:30 på klubbhuset.

1. mai: Vårsleppet 2022. Sent men godt får vi håpe. Vi padler fra klubbhuset til Ytterkollen. Der spiser vi og hygger oss på land. Etter pausen padler vi tilbake til klubbhuset.

 

28 – 29. mai:  “Kanaltur” i Haldenvassdraget. (Ørje-Strømfors/Tistedal).   Arrangør er Halden padleklubb. Påmelding til arrangementet på (www.haldenadleklubb.org)  Vi reiser til Strømfors fredag ettermiddag, etter planen.

 Mandagspadling: Oppstart nybegynnerpadling 30. mai. Fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.  Deltakelse koster 100,- kr for u-innmeldte. Bruk av utstyr er inkludert i medlemsprisen.

Juni:

Mandag: Nybegynnerpadling. Fremmøte 17:15. På vannet til klokka 18:00. Deltakelse koster 00,- kroner for uinnmeldte. Bruk av utstyr er inkludert i medlemsprisen.

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Oppstart 7. juni.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.  Turpadling med ulike turmål fra uke til uke.

Ferskvannspadling i partallsuker. Det padles i h.h.t. egen turmålsliste.  Oppstart 2. juni.

Saltvannspadling er i oddetallsuker stedsvalg (Sandebukta eller Sætre) annonseres fortløpende på www.eikerpadleklubb.net   Oppstart 9. juni.

Pinsetur: 3. – 6. juni, turopplegg under planlegging.

  1. juni: (onsdag) Vårdugnad på klubbhuset, kl. 18:00-21:00.

11. – 12. juni:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager. Kurset gir Våttkort.

18.-19. juni: grunnkurs HAV, kl. 10:00-18:00 begge dager.

Juli:      

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.

Saltvannspadling er i oddetallsukertorsdager. Se egen liste over turmål.

Partallsuker padles det i henhold til terminliste for ferskvann.

2. – 3. juli:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager.

August:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Saltvannspadling er i partallsuker. Ferskvannspadling i oddetallsuker. Se egen turliste.

6.-7. august: Grunnkurs HAV, kl 10:00 – 18:00 begge dager (Alt. 7. – 8. august.)

19.-21. august: Høsttur til Myrvold feriehjem på Hvaler.

27.-28. august:  Overnattingstur til Håøya. Lavterskel tur.

September:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Siste gang: 6. september 2022.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

Saltvannspadling er i partallsuker. Siste gang 1. september.

Ferskvannspadling er i oddetallsuker.  Siste gang 8. september

24. september: «Høsttakkefest» for klubbmedlemmer. Det er avslutning på sommersesongen og oppstart av vintersesongen som markeres med «Allemannsretten». En tre-retters middag tilberedt og servert klubbens medlemmer.

27. september:  Høstdugnad med høstrengjøring og klargjøring av hus og utstyr for vintersesongen.

Oktober:

Vintersesongen starter, – frem med tørrdrakt og annen vinterbekledning.

Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.  Vi søker om å få tildelt 6 søndager i perioden oktober- desember 2021.  Egen liste legges ut når datoene er «spikret».

November:

Mandagspadling: formiddagspadling (oppstart 2. november) kl. 11:30

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

27. november (første søndag i advent) avvikles «Adventspadling 2022», – et turløp Hokksund-Drammen. 

Desember:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30, på vannet kl. 12:00.

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.

11. desember (søndag) førjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30.

25. desember.  Romjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30. 

Siste padling for året blir 30.12. med oppmøte kl. 12:30 på klubbhuset.

Endringer annonseres eikerpadleklubb.net eller på klubbens FB-side.

Det er påmelding til Gro på 90888381 så lenge intet annet er opplyst.

This entry was posted in Aktivitet, Siste nytt. Bookmark the permalink.