FORSLAG til turmål og turledere fra 16. juni 2022.

  Dette er en blåkopi av turmål og turledere for 2021 sesongen og disse er IKKE avklart med dem som står oppført som turledere.  Det er derfor veldig STORE muligheter for at det blir ENDRINGER i “planene” da det KUN er et utkast.

Du Må melde deg på i forkant av turen for å kunne få hjelp til frakt av båt.  Dersom turmålet endres vil kun de som har meldt seg på få informasjon om det.

16. juni:   Fiskum/Dørja         turleder:  Gro (90888381)

23. juni:  Sætre              turleder:  Leif   (95012532)

30. juni:  Solbergvannet           turleder: Bjørn  (93072293)

 7. juli:  Sandebukta                  turleder:  Gro (90888381)

14. juli:  Ulevann            turleder: Per    (90574023)

21. juli:  Lierelva               turleder:  Ingar  (92246682)

28. juli: Gilhusodden               turleder:  Gro    (90888381)

  4. august:   Sandebukta       turleder:  Leif   (95012532)

11. august:  Junger               turleder:  Per     (90574023)

18. august:  Sande                turleder:   Ingar  (92246682)

25. august:  Hoensvannet,     turleder:   Leif     (95012532)

 1. september:  Øvre del av Drammenselva,  turleder:  Gro

 8. september:  Holmen,         turleder:  Ivar   (997011560)

Turmål og turledere kan bli endret på kort varsel !

Hold deg oppdatert på FB eller ring Gro på 9088831, eller Per på 90574923 for nærmere informasjon.

Du MÅ melde deg på til turene til Gro dersom intet annet er opplyst, ellers kontakter du turlederen direkte når denne er oppgitt i turoversikten.

This entry was posted in Aktivitet. Bookmark the permalink.