Årsmøtet 2016 er vel i havn.

Vi var 14 medlemmer som deltok på årsmøtet den 15. februar i år.

Møtet gikk etter planen og det nye styret består av:

Leder: Gro Karlsson (gjenvalgt)
Nestleder: Tom Bårli (på valg 2017)
Kasserer: Sandy Schubert (nyvalgt)
Husansvarlig: Per Kruke (gjenvalgt)
Web-ansvarlig: Christoffer Karlsen Nylehn (på valg 2017)
Båtansvarlig: Leif Dalan (nyvalgt)
UNG-ansvarlig: Anton Schubert (nyvalgt ungdomsrepresentant)

Valgkomiteen hadde gjort et godt arbeid i forkant av årsmøtet og representantene ble valgt ved akklamasjon (samstemt klapping).

Per Kruke har skrevet referat fra møtet. Årsmelding 2015 er forfattet av Gro Karlsson. Dokumentene blir lagt ut på nettsida medio mars 2016.

Forslag til terminliste for 2016 ble gjennomgått for årsmøtet etter den “offisielle” dagsorden var gjennomført. Utkast til terminliste legges også ut på nettsida. Det er planlagt medlemsmøte den 24. mai 2016. Da skal sommersesongen planlegges. Finn frem kalenderen og kryss av for datoen sånn at du er klar for innsats og påvirkning av sommerens aktiviteter. Vil du ha grunnkurs hav eller teknikk kurs hav? Hvilke datoer passer for deg? Bli med på møtet og gjør en forskjell.

Entusiasttreffene som Kajakkentusiastene i Nevlunghamn tok initiativ til vil bli videreført av andre entusiaster og avvikles hver andre søndag i måneden. Møt opp på og vær klar til å gå entre båtene kl. 12:00.

Året er allerede to måneder kortere i de vi i dag skriver 1. mars 2016. Godt padle år alle sammen !

This entry was posted in Informasjon, Medlemsnytt, Siste nytt. Bookmark the permalink.