Retur av kajakk etter bruk

Håper turen har gitt mersmak.

1. Sjekk at roret er tatt ordentlig opp.

2. Båten skal vaskes/tørkes av etter bruk.

3.Det står utstyr til rengjøring i båthallen. Svamper ligger i ei bøtte.

4. Bruk svampen til å tørke av kajakken. Vann medbringes, hentes i elva eller
fra utevannkrana på renseanlegget.  Husk å skylle svampen etter bruk.

5. Kajakken tørkes innvendig, og før båten settes tilbake på plass sjekkes alle
pakkeluker for egen bagasje. La lokkene ligge på dekk til utlufting av
pakkelukene.

6. Kajakken legges tilbake med roret vendt samme vei som da båten ble tatt ut.

7. Forlat kajakk, spruttrekk og annet utstyr som du selv ville ønsket å finne
det.

8. Båthuset etterlates ryddig og med alt på sin rettmessige plass.

 

Takk for ditt bidrag til et trivelig kajakkmiljø.