Et riktig godt padleår til medlemmer i Eiker padleklubb!

Kalenderen viser 2012, og det er på tide å starte planleggingen av årets sesong.

Årsmøtet avholdes onsdag 29. februar 2012, kl. 19:00-21:00. Da er du velkommen og gis en unik mulighet til å komme med dine synspunkter. Det er helt trygt å komme, for valgt til verv blir kun den som har tid og lyst. Årets aktivitetsplan er under utarbeidelse. Men styret  trenger innspill fra medlemmene.  Om du er forhindret fra å møte på årsmøtet så kan du sende en meil til leder@eikerpadleklubb.net , med forslag forslag til turer, kurs og andre aktiviteter du ønsker å få med på årets terminliste.

Vi i styret er også glade for ros.  Det gir oss en pekepinn på hva som kan forbedres og hva  vdereutvikles og gjentas i 2012.

Hilsen styret