Medlemsmøtet 29.02.12

Gode innspill fra de fremmøtte.

Det arbeides for å få til et forum på klubbsida slik at det er mulig å legge inn egne “ad. hoc” turer for å få med seg noen flere i samme slengen.

Sekretærfunksjon som sørger for at siden oppdateres med styrereferater.

Forfatte en velkomsthilsen til nye medlemmer. Info brosjyre pr mail.  Husk å oppgi meiladresse ved innmeldig og oppdater dersom du endrer adressen din ved å sende oss i klubben en elektronisk hilsen.

Hovedsakene som ble tatt opp på medlemsmøtet.  Klubbmedlemmene ble invitert på hyttetur til Vidar.  Han kommer tilbake med datoer det passer for ham å få besøk.