Litt generelt om 2016 – terminlista m.m.

Noen ganger er det å gjøre så godt en kan – utilstrekkelig.

Derfor er terminlista lagt ut i sort – hvitt tiltross for at det innledningsvis er skissert en fargekode for nettopp terminlista 2016.

I begynnelsen av juni er det duket for grunnkurs hav. Datoer blir kunngjort fortløpende. Så følg med på nettsida.

24. MAI er det EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET. Klubben må vedta ny lov norm. Innkallelse blir lagt ut i egen post.

24. mai – etter årsmøtet er det MEDLEMSMØTE. Her skal sommersesongen planlegges. Styret vil legge frem forslag til tur mål m.m.

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.