Terminliste 2022

På klubbens nettside: www.eikerpadleklubb.net legges det fortløpende ut informasjon om endringer i terminlista. Lurt å følge med der.  Om du har kjennskap til arrangementer du mener burde vært med på klubbens web-side, så kan du sende informasjonen til leder@eikerpadleklubb.net.

Januar-februar-mars:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset. Endres til 17:30 i mars en gang.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset. Kan endres fra uke til uke til oppmøte 11:30

Bassengtrening: den 10. og 24. januar, 10. og 24. februar, 7. og 24. mars og 11. april 2022.

April:

Mandagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

Torsdagspadling: oppmøte kl. 17:30 på klubbhuset.

10. april:        «Vårsleppet 2021”.  Turløp Hokksund – Ytterkollen – Hokksund.

Påsketur 14. – 18. april. 2021.  Hokksund – Holmestrand – Hillestad – Hokksund; en tre-fire dagers tur med to-tre overnattinger i løpet av påsken.  Alternativt opplegg, – etter ønske.

Mai:

Mandag: Vi padler på formiddagen ut mai. Oppmøte kl. 11:30 på klubbhuset.

Torsdag: oppmøte 17:30 på klubbhuset.

Operapadling 1. mai-padling.  Nærmere turopplegg kommer senere.

Pinsetur: 21.-24. mai, turopplegg under planlegging.   

25. mai: (tirsdag) Vårdugnad på klubbhuset, kl. 18:00-21:00.  

29. – 30 mai:  “Kanaltur” i Haldenvassdraget. (Ørje-Strømfors/Tistedal).   Arrangør er Halden padleklubb. Påmelding til arrangementet på (www.haldenadleklubb.org)   

Juni:

Mandagspadling: Oppstart nybegynnerpadling 8. juni. Fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.  Deltakelse koster 100,- kr for u-innmeldte. Bruk av utstyr er inkludert i medlemsprisen.

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Oppstart 7. juni.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.  Turpadling med ulike turmål fra uke til uke.

Ferskvannspadling i partallsuker. Det padles i h.h.t. egen turmålsliste.  Oppstart 2. juni.

Saltvannspadling er i oddetallsuker stedsvalg (Sandebukta eller Sætre) annonseres fortløpende på www.eikerpadleklubb.net   Oppstart 9. juni.

11. – 12. juni:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager. Kurset gir Våttkort.

18.-19. juni: grunnkurs HAV, kl. 10:00-18:00 begge dager.

Juli:      

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15.

Saltvannspadling er i oddetallsukertorsdager. Se egen liste over turmål.

Partallsuker padles det i henhold til terminliste for ferskvann.

2. – 3. juli:  Grunnkurs HAV, kl. 10:00 – 18:00 begge dager.

August:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00

Saltvannspadling er i partallsuker. Ferskvannspadling i oddetallsuker. Se egen turliste.

6.-7. august: Grunnkurs HAV, kl 10:00 – 18:00 begge dager (Alt. 7. – 8. august.)

19. -21. august: Høsttur til Myrvold feriehjem på Hvaler.

27.-28. august:  Overnattingstur til Håøya. Lavterskel tur.

September:

Mandagspadling: nybegynnere og andre padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Tirsdag: Teknikktrening på Sundhaugen. Behov for klubbutstyr, – da må du meddele din ankomst og møte på klubbhuset kl. 17:15 for tildeling og lasting av båt og annet utstyr.  Direkte fremmøte på Sundhaugen kl. 18:00, på vannet 18:30-20:30.  Siste gang: 19. september 2021.

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:15, på vannet kl. 18:00.

Saltvannspadling er i partallsuker. Siste gang 1. september.

Ferskvannspadling er i oddetallsuker.  Siste gang 8. september

24. september: «Høsttakkefest» for klubbmedlemmer. Det er avslutning på sommersesongen og oppstart av vintersesongen som markeres med «Allemannsretten». En tre-retters middag tilberedt og servert klubbens medlemmer.

27. september:  Høstdugnad med høstrengjøring og klargjøring av hus og utstyr for vintersesongen.

Oktober:

Vintersesongen starter, – frem med tørrdrakt og annen vinterbekledning.

Mandagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Torsdagspadling: for «noe erfarne» padlere, fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.  Vi søker om å få tildelt 6 søndager i perioden oktober- desember 2021.  Egen liste legges ut når datoene er «spikret».

November:

Mandagspadling: formiddagspadling (oppstart 2. november) kl. 11:30

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: Datoer oppgis senere, se nettsida vår.

28. november (første søndag i advent) avvikles «Adventspadling 2021», – et turløp Hokksund-Drammen.  Samme opplegg og regi som Vårsleppet i april.

Desember:

Mandagspadling: oppmøte kl. 11:30, på vannet kl. 12:00.

Torsdagspadling: fremmøte kl. 17:30, på vannet kl. 18:00

Bassengtrening: datoer oppgis nårde er bekreftet fra Øvre Eiker kommune.

19. desember (søndag) førjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30.

25. desember.  Romjulspadling med oppmøte på klubbhuset kl. 12:30. 

Siste padling for året blir 30.12. med oppmøte kl. 12:30 på klubbhuset.

Endringer annonseres eikerpadleklubb.net eller på klubbens FB-side.

Det er påmelding til Gro på 90888381 så lenge intet annet er opplyst.

This entry was posted in Aktivitet. Bookmark the permalink.