Årsmelding 2020

Årsmelding for Eiker padleklubb 2020.

Årsmøtet 2020 ble avholdt i kantina på Hokksund renseanlegg den 19. februar.

Der møtte det 17 stemmeberettigede medlemmer.

Gjennom hele vinteren (oktober-april) ble det padlet to dager i uka. 

Avtalen med Øvre Eiker kommune om leie av Hokksund svømmehall ble videreført fra 2019 og medlemmene har i utgangspunktet hatt tilgang til bassengtrening; annenhver søndag i tidsrommene: januar-april og oktober-desember.  Antall bassengtreninger ble kraftig redusert i 2020.  Totalt hadde vi kun fem-seks treninger.

Sommerstid er det padling mandag ettermiddag, – for alle, men med fokus på nybegynnere i juni -september 2020. 

Teknikktrening på tirsdager i juni – september. 

Turpadling på torsdager ble avholdt i tiden mai – september 2020. Vekselsvis saltvanns- og ferskvanns- padling etter egen plan.

Vårsleppet 2020: et turløp Hokksund – Drammen den 26. april 2020 hadde ni deltakere. Det var pausestopp på Ytterkollen.  Grunnet pandemien utgikk servering av hjemmelaget ertesuppe, gjærbakst med bålkaffe.  Bjørn Gulbransen fikk i ettertid tilbelt Aquaplom til veggen på gutterommet. Plassmajorene var også fritatt fra tjeneste. Etter inntak av egen medbragt mat padlet følget tilbake til klubbhuset.   

Påskeuka 2020: «de fire musketerer» hadde vekslende utgangspunkt for sinedagsturer: Eidsfoss – Holtøya, Eidsfoss – Sundhaugen, Drammen – Hokksund (i sterk motvind) og Hokksund – Drammen.  Innmari god trening alle dager.

2. pinsedag dro 12 av oss på dagstur, – Hokksund – Vestfossen tur/retur. 

24. juni tok Per og Gro med seg ledergruppa i Øvre Eiker kommune på befaringstur i øvre del av Drammenselva. Vi startet fra Skottselva næringspark.  Et stopp på Strømbo med omvisning i kommunens vannverk. Turen endte på Sandtangen rett på oversida av Hellefoss.

I juli spurte Anita Kjensli om det var mulig å få til en familietur i forbindelse med markeringen av hennes 65 årsdag.  Som spurt, så gjort.  

Den 16. august var Per, Gro og Anita & co på familietur med lunsj og bading på pauseplassen i Vestfossen. 

Høsten 2020 var relativt tettpakket.  Hokksund ungdomsskole var her tre ganger.  En gang for å velge utstyr og to ganger for å padle med oss. Inndelt i to grupper fikk hele valgfagklassen seg en tur på Vestfosselva.

2020 er det første året vi har gitt avslag på forespørsler fra Flyktningkontoret og Aktiv Eiker.  Dette grunnet avlysninger av inngåtte avtaler, eller sene henvendelser.

Vi arrangerte fire Grunnkurs hav i perioden juni – august.

Vårdugnaden ble avlyst grunnet smittefare.

Per Kruke var også i 2020 en ivrig forkjemper mot høyt gress.  I tillegg er det, – av styret og andre klubbmedlemmer utført mange små og store dugnader gjennom året.  Det må til for å drifte en klubb som vår.

Høstdugnaden 22. september hadde 7 deltakere.  Klargjøring av båter til bassengtreninga, husvask og andre nødvendige gjøremål.  Alt på lista, pluss litt til ble utført. God arbeidsinnsats. Tusen takk til alle sammen.

Høsttakkefesten 2020 ble avlyst. Den ble etterlyst av Khalid Abda.  Han hadde planer om å bestige pallen nok en gang.  Vi får håpe at det kommer flere sjanser.

Eksterne arrangementer i 2020 har vært:

På Kanalturen 25.-26. mai, i Haldenvassdraget – avlyst.

Telemarkspadler’n 2020 – avlyst.  Vi har i ettertid fått mail om at arrangementet er lagt ned.

Adventspadlinga 29. november (første søndag i advent) hadde 13 deltakere.

Vi hadde en flott tur i godt vintervær. To bålpanner ble fyrt opp.  Aquaplomer ble delt ut.  De fleste var malt av Iman (9). Hyggelig tur.  Grunnet koronaen hadde den enkelte med egen mat og drikke.  Anne Synnøve hadde med hjemmebakte pepperkaker til de som ville ha.

Mediedekning i 2020: var lik null og niks. Klubbens aktiviteter ble opplyst om gjennom terminlista på www.eikerpadleklubb.net. Ellers ble det i hovedsak lagt ut informasjon, ukentlig eller fra dag til dag, på klubbens FB side.

31.12. 2020 var det registrert 1305 turer i klubbens loggbok.  Noe somtilsvarer et gjennomsnitt på rundt 108 loggførte deltakere per måned. Det er en økning på 78 turer fra 2019. Veldig overraskende, men hyggelig.  Da virker jungeltelegrafen.

Vinterpadling 2020: Litt variasjon i antallet deltakere.  Noe som i stor grad skyldes sykdom i den «harde kjerne», pandemien og lav rekrutering av vinterglade padlere gjennom sommeren.  Vi var gjennomsnittlig fire, med unntak av en fredag formiddag da flere lot seg lokke ut i finværet.  Til vanlig var det «fire frie friluftspadlerne» som møtte opp.  Bestående av Gro Karlsson, Turid og Leif Dalan og Per Kruke,.

I desember ble jeg oppringt av Gry Gerhard, NPF med oppfordring om å søke tilskudd fra deres prosjekt «Padling på dagtid».  Det ble gjort.  13. januar 2021 fikk jeg tilbakemelding om at vi vil få 10.000,- kroner fra dem. 

Innkjøp i 2020: Vi kjøpte to tørrdrakter og en ny ladning klubbskyggeluer/caps.

Salg:  Vi solgte seks kajakker og fikk inn 17.350 kroner.

Saldo pr 31.12. 20 var 276.575,09 kroner. 

Vi fikk til sammen 58.976, 47 kroner fordelt på momskompensasjon, grasrotandel og LA-midler fra Øvre Eiker idrettsråd (LAM)

Det har vært en del ekstraarbeid i forhold til pandemien.  Stadige endringer av regler og fortløpende undersøkelser fra ulike instanser som Øvre Eiker kommune, Idrettsrådet og NPF.  Styret har vært enstemmig i å avstå fra å søke koronatilskudd fra NPF/kommunen.  Skjemaer er blitt fylt ut når det var nødvendig for å gi tilsvar på undersøkelser i henhold til kartlegging av aktivitet. 

Styret har i 2020 hatt to formelle styremøter.  I tillegg kommer uformelle samtaler, telefoner og/eller SMS’er styremedlemmene imellom. 

Styret har bestått av:

Leder Gro Karlsson,

Nestleder Ingar Bakke

Kasserer Sandy Schubert

Husansvarlig Per Kruke,

Båtansvarlig: Bjørn Gulbransen

Alt-muligfrue: Monica Reiss Guvåg

Ungdomsrepresentant Ismail Khalid Abda

Klubbens VIPPS nummer er 126617 der kan årskontingent, kursdeltakelse og bassengtrening innbetales til klubbens konto i Sparebanken Øst 2220 14 81973. 

Det er selvsagt også mulig å betale på nettbanken.

Styret takker alle som har bidratt til å gjøre Eiker padleklubb til – en klubb for alle.

Styret i Eiker padleklubb

v/ leder Gro Karlsson                                      Hokksund 13. januar 20201                                                          

This entry was posted in Aktivitet. Bookmark the permalink.