Årsmelding for Eiker padleklubb – 2013

Årsmelding for Eiker padleklubb 2013.

Etter årsmøtet i februar fulgte:

Medlemsmøte 18. april: Opplegget for teknikktreningen og forventninger til dem som skal stille som medhjelper/ansvarlig på klubbkveldene ble lagt fram for de tjue fremmøtte. Lister ble sendt rundt. Tretten skrev seg opp på lista «Jeg kan være medhjelper», mens det på lista «Jeg kan være ansvarlig» stod to navn. Fremdeles god plass på begge lister. Systemet med medhjelpere knyttet til dato fungerte etter intensjonen. Den som var skrevet opp, sørget selv ved behov – for å bytte med en annen på lista. Veldig bra!

Vårsleppet 2013: Et turløp Hokksund – Drammen den 14. april hadde 21 deltakere. Pause-stopp underveis med servering av hjemmelaget ertesuppe, gjærbakst med kaffe og utdeling av håndmalte Aquaplomer og annen premiering.

Dugnad på Loe betong: Det møtte 22 personer til dugnaden. Dette ga 22.000 kroner i klubbkassa. De som deltok på dugnaden ble belønnet med tilbud om 300,- kroner i rabatt på kursavgiften ved deltakelse på NPF’s grunnkurs hav eller teknikk kurs hav tatt i 2013.

Førstehjelpskurs i regi av klubben: Ekstern kursholder Børre Johansen fra Ambulansetjenesten i Drammen. Det var lærerikt og velegnet til gjentakelse. Tjue deltakere.

Eksterne arrangementer i 2013 med deltakere fra Eiker padleklubb: Opera- tur i regi av RA padleklubb ved Torgils Utne, Kanalturen i Haldenvassdraget og Padletreffet på Hvaler for å nevne noen. På Opera-turen 1. mai var vi fra Eiker padleklubb godt representert med 10 av 19 deltakere. En meget lærerik turopplevelse.

Grunnkurs hav 14.-16. juni: Randi Nygaard fra Oslo kajakk klubb var kursleder med Gro Karlsson som medhjelper. Kurset fant sted på Eikern og Fiskumvannet. Kurset hadde åtte deltakere.

Padlingens dag ble arrangert den 30. juni på Sundhaugen ved Fiskum vannet. En sosial og hyggelig dag for flere av klubbens medlemmer.

Grunnkurs hav 12.-14. juli: Instruktør Michael Schollert, Eiker padleklubb. Kurset ble holdt på Fiskum vannet. Kurset hadde åtte deltakere.

Teknikk kurs hav 12.-14. juli: igjen var Randi Nygaard instruktør med Gro Karlsson som medhjelper. Kurset ble avholdt på Fiskumvannet og Eikern. Kurset hadde åtte deltakere.

Teknikktreningene har hatt deltakere fra 8-9 år og oppover. Nytt av året var forhåndsplanlagt opplegg for hver treningskveld. Dette var ment å gi forutsigbarhet i h.h.t. innhold og motivere klubbens medlemmer til oppmøte. Del 1 tilsvarte nybegynnerpadling på mandagene. Del 2 og del 3 ble holdt på Sundhaugen. Deltakelse på del 3 forutsatte at en hadde vært med på del 2. Lister ble skrevet med det formål å dokumentere hvem som hadde deltatt og dermed kunne tildeles en plass på «Wall of Fame» som «sikker padler i Eiker padleklubb. Opplegget fungerte etter intensjonene til og med del 3 den 25/6-13. Etter dette ble innholdet i teknikktreningene, som foregående år tilpasset de som møtte opp til trening, da det var de samme som møtte. Mange av dem som deltok hadde Våttkort.
Etter at noen av klubbens medlemmer ble bitt av «eskimorullebasillen» som en konsekvens av å ha deltatt på rullekurs med legenden Dubside fra USA (i regi av Anders Thygesen, Kajakkspesialisten) ble rulletrening tatt inn i teknikktreningen på tirsdager.

Klubbens høsttur i 2013 gikk til Norsjø ferieland. Der deltok vi på Telemarkspadlern`2013. Klubben var representert på distansene 10 km og 23 km. På 10 km løpet tok Eiker padleklubb, representert ved Tron-Erik Tomtum 3. plassen. Michael Schollert og Borghild Torpe deltok i klubbens toerkajakk og kom på 3. plass i K2 på 23 km.

«Høsttakkefesten 2013» ble holdt hos Per Kruke. I samarbeid med Gro Karlsson ble det gjort innkjøp og tilberedt en tre-retters middag. Etter desserten ble det servert bål-kaffe (fra hagen) med tilhørende hjembakst. Per hadde diktet sang i anledning festen. Den ble godt mottatt. Til stor underholdning for de 13 andre rundt bordet ble «Eiker padleklubb blues» fra 2012 vemodig vakkert fremført av Gro Karlsson og Mari Hvamb. Maten ble sponset av klubben.

Adventspadlingen 2013 – den 1. desember ga flotte padleopplevelser for 12 deltakere mellom Hokksund og Drammen. Pausestopp, hjemmelaget ertesuppe og bålkaffe med fersk gjærbakst. Påfølgende utdeling av håndmalte Aquaplomer og andre oppmerksomheter. Vi hadde fått låne nøkkelen til bommen og kunne kjøre helt ned til bålplassen ved elva. Konrad Sigurdsson hadde tatt på seg jobben som ansvarlig for pauseplassen. Gro Karlsson hadde lagd ertesuppe og bakt bladkrans tidligere på dagen. Konrad sørget for bål, holdt suppa varm, kokte kaffe og serverte gjærbakst. Etter å ha ryddet opp kjørte Konrad til Drammen med klubbhengeren og sørget for transport av 5 padlere, 9 båter og tilhørende utstyr tilbake til Hokksund. Per Kruke returnerte til byen og hentet de resterende 4 padlerne fra Elvebredden cafe.

Dugnader på klubbhuset, båter og annet utstyr: Totalt har vi hatt 7-8 dugnader. To hoved dugnader. En den 27/5-13 – vårdugnaden. Oppmøte: 16 personer, på høstdugnaden 30/9-13 kom 14 personer. Hovedprosjektet i 2013 var maling av klubbhuset som Lars Lyngnes skaffet maling til. Det ble malt ett strøk.

Innkjøp av båter og utstyr i 2013. Klubben har kjøpt to Seabird Expedition for deler av inntekten fra dugnaden på Loe betong. To brukte båter er kjøpt inn. Gamle årer er kassert og erstattet med nye. Innkjøp av spruttrekk slik at hver båt har sitt spruttrekk merket med båtens nummer.
Høsten 2013 fikk Eiker padleklubb, – etter søknad 40.000,- kroner fra DnB sparebankstiftelsen. Tildelingen er øremerket utstyr beregnet for barn/ungdom. Pengene ble brukt til innkjøp av seks gule Tahe Marine Lifestyle 420 PE. Seks kajakkpakker med spruttrekk, vester og årer. Båtene er beregnet til barn fra 6-8 års alderen og opp til 175 cm og ca. 65 kg. Bakgrunnen for søknaden var forespørsler fra ulike hold om vi hadde mulighet til å gi et padletilbud til grupper av barn/unge. Denne aldersgruppen er sammenfallende med fjorårets intensjoner om å utvide båtparken for å kunne gi barn og unge mulighet til å prøve seg som padlere. Det kan vi nå. I tildelingen ligger forpliktelser. Vi må arrangere padleopplevelser for grupper av barn/unge inneværende år. Klubben har i 2013 inngått avtale om videre samarbeid med Eiker videregående skole og Aktiv Eiker for opplegg i 2014.

Styret har i 2013 hatt ni styremøter. I dag består styret av: leder Gro Karlsson, nestleder og husansvarlig Ivar Horne, referent/webansvarlig Michael Schollert og styremedlem Konrad Sigurdsson. Aina Hvidsten er fungerende kasserer.

Ny klubblogo ble «vedtatt» på styremøtet den 22. mai 2013. Arbeidet videreføres i 2014.

Klubbhengeren har fått helårsdekk. Det er festet reimer og montert skumvogger på kajakkstativet. Vognkortet er forvart i vanntett pakkepose og oppbevares sammen med nøkkelen til hengelåsen.

Styret har utarbeidet og vedtatt HMS regler for Eiker padleklubb Disse omfatter padling på ferskvann/elver og saltvann. HMS-reglene må gjøres kjent og mer tilgjengelig for klubbens medlemmer. Et arbeid som videreføres i 2014.

HMS-regler for daglig drift av lag og foreninger: Januar 2014 fikk klubben mail fra Buskerud idrettskrets med informasjon om at daglig drift av frivillige lag og organisasjoner omfattes av Arbeidsmiljølovens krav til HMS-regler. Det overlates til det kommende styret å utarbeide «HMS regler for daglig drift, dugnadsarbeid etc. for Eiker padleklubb».

Loggboka klubben har hatt siden 1998 er utskrevet. Ny bok er innkjøpt. Dere oppfordres til å skrive i loggboka hver gang dere drar ut for å padle. Skriv gjerne noen ord om hendelser underveis. Nytt fra 2014 er en målsetning om å notere ned utetemperaturen under dagens dato. Gradestokk utenfor kjøkkenvinduet. Det er føyd til en kolonne for padlet distanse.

Oppsummering av året 2013:

Vinterstid er mandagpadlingen lagt til formiddagen. Sommerstid er det padling mandag ettermiddag, – for alle, men med fokus på de nye padlerne, – nybegynnerne. Tirsdager er det teknikktrening for alle uansett padleferdigheter. Torsdag ettermiddag har vi hatt klubbpadling for øvede padlere gjennom hele året.
Antall dager og aktivitetstilbud har i 2013 vært som i 2012, men med lavere antall deltakere. Nedgangen har vært størst på nybegynner-mandagene. Det er særdeles viktig at antallet «faste» padlere øker og er aktive deltakere sammen med nybegynnerne. Dette vil gi trygghet og klubbfølelse, -for alle.

Pr 31/12 2013 var det registrert 761 enkeltturer. Hvert padlernavn i loggboka teller som en padletur.

Eiker padleklubb hadde 181 betalende medlemmer i 2012, – mot 70 medlemmer i 2011. Antallet betalende pr 31.12.13 var 80 medlemmer. Nedgangen skyldes et frafall på tjuefire familiemedlemsskap og tjue enkelt medlemskap. Seks av 2013`s enkeltmedlemmer betalte familiemedlemskap i 2012. Antall aktive medlemmer er naturlig nok også noe lavere enn i fjor. Nedgangen er størst i sommerhalvåret. Antallet vinteraktive padlere holdt seg stabilt. Av 80 medlemmer er rundt 15 av disse aktive padlere i klubbsammenheng. Dette kan skyldes en tendens til splittelse i klubben. En gruppe som deltar på klubbens egne arrangementer og en gruppe som velger egne turalternativer.

Regnskap og budsjett kommer senere på dagens agenda. En sak vil vi nevne er at det ble bestemt å la inntektene fra utlån av båter på klubbkvelder inngå i klubbens «kaffe-glass». I ettertid er denne avgjørelsen lett å kritisere, – og styret er innforstått med at dette er en praksis som bør endres.

Eiker padleklubb har i 2013 fått båter/utstyr tilpasset barn og ungdom. Det gir oss en mulighet til å gi denne gruppen gode padleerfaringer. For å få dette til trenger klubben en økning av gruppen faste padlere som med klubbfølelse og initiativ er aktivt med og jobber for at Eiker padleklubb også i 2014 er – en klubb for alle.

for styret i Eiker padleklubb, – Hokksund 31.1.2014

Gro Karlsson
Leder

This entry was posted in Medlemsnytt. Bookmark the permalink.