ÅRSMØTE 2016

Årsmøtet 2016 avvikles mandag den

15. februar 2016. Klokka 18:00-20:00

Sted blir bestemt på styremøtet den 20/1-16. 

Saker skal være styret i hende innen 1/2-16. 

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.