Dato for grunnkurs hav og teknikk kurs hav sommeren 2013

Nå nærmer sommeren seg og jeg har fått i oppgave av styret å finne kursholder til følgende to kurs grunnkurs og teknikk kurs hav. Dette i tråd med føringene fra årsmøtet 25/2 og meldemsmøtet 18/4, der medlemmene ytret ønske om kurs og utvikling av egne padleferdigheter.

 
Dato for GRUNNKURS HAV er fredag-søndag, helga den 14.-16. juni 2013.
 
 
Dato for TEKNIKK KURS HAV er fredag-søndag, hega den 12. – 14. juli 2013
 
 
Kurstider er: fredag 18:00-21:00, lørdag og søndag 11:30-18:00. Totalt 16 timer. Kurset gir våttkort hav på NPF`s kursstige med tilhørende oblat.
 
Kursholder er Randi Nygård, fra Oslo kajakk klubb, – men arrangør er Eiker padleklubb. Undertegnede vil fungere som kjentmann og medhjelper på begge kursene.
 
Informasjon og påmelding til Gro Karlsson på 90888381, eller på mail til leder@eikerpadleklubb.net. Påmeldingsfrist grunnkurs er 1/6-13 og til teknikk kurset er fristen satt til 16/6-13.
 
Kursene er åpne for alle, men Eiker padleklubbmedlemmer har fortrinnsrett.
 
Prisen på kurset er 1.300,- for medlemmer (1.000,- for dugnander fra dugnaden 27/4-13) og 1.800,- for ikke-medlemmer. Maks 10 deltakere.
 
 
 

 

This entry was posted in Aktivitet, Medlemsnytt. Bookmark the permalink.