Felles informasjon om kurs i klubbregi våren 2015.

Lars Lyngnes holder kurs den 30.-31. mai 2015 – Kurset er fulltegnet.  Informasjon er tilsendt deltakerne.

Gro Karlsson har introduksjonskurs tirsdagene 2. juni (6 ledige plasser) og 9. juni (4 ledige plasser).  Kursene er på Sundhaugen, MEN det er oppmøte på klubbhuset kl. 17:15.

Eirik Jelstad er ekstern kursholder på teknikk kurset den 13.-14. juni 2015.  Kurset har ledig kapasitet.  Hyggelig om du meldte deg på.

Teknikk kurs er gøy.  Det er nyttig med flere kurs av samme slag.  

Ny instruktør = ny vinkling = nytt kursutbytte. 

Gro Karlsson holder grunnkurs hav den 20.-21. juni 2015.  Kurset har pr dato en ledig plass.  Det er noen som har sendt påmelding for to personer,uten å ha oppgitt den andre detlakerens navn.  De jeg har meiladresse til vil få tilsendt informasjon med vedlagt påmeldingskjema innen kort tid.

Grunnkursene i juli og auggust har pr dato ledig kapasitet.

Passer det bedre med kurs en annen dag/helg?

Gi beskjed til styret på meil til leder@ eikerpadleklubb.net   Vi ser hva vi kan få til.

Vel møtt til kurs – i regi av Eiker padleklubb.

This entry was posted in Arkiv. Bookmark the permalink.