Halvårsrapport for Eiker padleklubb 2015.

Årsmøtet 2015 ble avholdt i møterommet Lämpäälä på rådhuset i Hokksund den den 17. februar 2015. Der møtte det atten medlemmer.

Vinterstid i perioden 1.1.-31.3. 2015 er det, – fordelt på to ukedager registrert ett hundre og førtisju turer. Legges bassengtreningene til i regnskapet er tallet to hundre og en.

Vårsleppet 2015: Turløpet Hokksund – Drammen den 12. april hadde trettien deltakere. Pause på Ytterkollen med servering av hjemmelaget ertesuppe, Bjarnes selvbakte gulrotkake med glasur med kaffe og utdeling av håndmalte Aquaplomer og annen premiering. Pauseplassgeneral var Bjarne Førrisdal. Han fikk hjelp av sine to ungdommer Karoline og Ole Marius.

Førstehjelpskurs i regi av klubben: Ekstern kursholder fra Ambulansetjenesten i Drammen ved Børre Johansen. Det var lærerikt og velegnet til gjentakelse. Sju deltakere.

Årets pinsetur gikk fra Hillestad til Hokksund. Tre deltakere padlet hele strekningen og overnattet i telt på Hesthammarøya. Til sammen deltok ni av klubbens medlemmer på turen.

Sommerstid er det padling mandag ettermiddag, – for alle, men med fokus på ferske padlerne, – nybegynnerne med ett hundre og seks registrerte mandagsturer i tiden 27.4-31.06. 2015. Om torsdagspadling og teknikktrening legges til er summerte turer per 31.7. 2015 syv hundre og tjue.

Teknikktreningene har fortsatt godt oppmøte og verdsettes av klubbens medlemmer med sekstifem registrerte i tidsrommet 2.6.-31.6. 2015.
I tillegg til å bedre ferdighetene til klubbens medlemmer er de også med på å bedre sikkerheten under klubbens padlearrangementer.

Nytt av året for denne sommersesongen er at det er egen turplan for torsdagene i perioden 21. mai – 24. september 2015. Havpadling i partallsuker og ferskvannspadling på de resterende torsdager.

Eksterne arrangementer i 2015. Noen av arrangementene klubbens medlemmer har vært delaktige på:
Opera- tur i regi av RA padleklubb 1. mai ved Torgils Utne, Padlecamp på Merdø ved Arendal og Kanalturen i Haldenvassdraget.

Gro Karlsson har tatt etterutdanningsmodul UNG i regi av Drøbak kajakk klubb og Norges padleforbund som sertifiserer til å avholde «Grunnkurs hav UNG» – et kurs beregnet for aldersgruppen 12-19 år.

Padlingens dag ble arrangert den 28. juni 2015, – en blås-bort-dag på Sundhaugen. Sosialt og hyggelig for flere av klubbens medlemmer.

Vi har avholdt to «Introduksjonskurs hav» og to «Grunnkurs hav».
I tillegg kommer et «Grunnkurs hav UNG» i juli der deltakerne var i alderen 10-15 år. Anton Schubert og Per Kruke var medhjelpere. Tilsammen tjueto medlemmer har pr 17.7. 2015 tatt nye «Våttkort» som er delt ut av Lars Lyngnes og Gro Karlsson, – klubbens aktivitetsledere.
Muligheter for grunnkurs hav den 22.-23. august om interessen er der.

Teknikk kurs hav i juli der Eilif Rosnæs var instruktør og Gro Karlsson medhjelper. Det ble holdt på Fiskumvannet og Eikern med sju deltakere.
Nytt kurs holdes 15.-16. august om det er nok påmeldte. Meld deg på!

Gro Karlsson har også i år representert Eiker padleklubb som veileder på Global Dignity Day på Drammen videregående skole.

Dugnader på klubbhuset, båter og annet utstyr: En den 27. mai 2015
vårdugnaden. Oppmøte: 17 personer og alt på lista ble utført.
Videre er det gjennom første halvdel av 2015 blitt klippet plen. Per Kruke er ivrig forkjemper mot høyt gress rundt klubbhuset og nede ved elva. Gro Karlsson har stått for utforming av e-post, annonsering i avisene, lister over ansvarlige og hjelpere på klubbens padlekvelder, styremøter og andre samarbeidsmøter. Ellers er det av styret og andre medlemmer utført små og større frivillige innsatser som må til for å drifte en klubb med så mange tilbud som vi har. Tusen takk til alle sammen.

Samarbeidet med Aktiv Eiker er videreført i 2015. Vi har mottatt ungdomsgrupper fra Øvre- og Nedre- Eiker kommune. Et totalt antall på tjueto deltakere fordelt over to kvelder. En ettermiddag måtte vi avlyse på grunn av torden og lyn.

Styret har hittil i 2015 hatt tre formelle styremøter og tilsvarende antall uformelle oppfølgingsmøter i forkant av torsdagspadlinger.
Styret består av: leder Gro Karlsson, nestleder Tom Bårli, kasserer Aina Hvidsten, husansvarlig Per Kruke, styremedlem Magne Raaen og webansvarlig Christoffer Nylen Karlsen.

En oversikt over klubbens tjuefire båter, – tjuetre K1 og en K2 er utarbeidet. Her er det listet opp båtnummer, navn på kajakken, hvem den er egnet for (høyde/vekt) og en forklaring på hvordan de ulike pedalsystemene skal reguleres.

Båtplassene for klubb- og privatbåter er tydelig merket med hvite lapper inne i klubbhuset. – For de kajakkene som ligger under klubbhuset er plasseringen beskrevet i oversikten over hvilke båter klubben eier.

Bassengtreninga i Hokksund svømmehall ble godt mottatt og det var drøyt åtti som deltok på de fem søndagene i februar-april i år. Det er sendt søknad til Øvre Eiker kommune om å få til samme ordningen til høsten/vinteren.

Klubben har fått tildelt 45.000,- kroner fra Sparebanken Øst – gavefond til innkjøp av vakuumdo. Denne er tiltenkt innredet i en del av dagens garderobe. Høstdugnaden er den 29. september 2015. 

Medlemsmøtet den 14. april 2015 var det 10 personer som fant veien til. Neste møte er den 22. september 2015. Møt opp og gi ditt bidrag til videre utvikling av Eiker padleklubb.

Vår mediedekning i 2015 har vært 2-3 ukentlig annonseringer i UT.dt og under «Det skjer» i Eikerbladet.
Den 1. januar 2015 hadde vi to journalister fra DT med oss på Vestfosselva.Link til reportasjen og billedmateriellet finner du på: ftp.dt.no med søkeord – «Vinterpadlere».
Grunnkurs hav UNG ble kort omtalt i Drammens Tidende i juli 2015.

Pr 31/7 2015 var det registrert 738 enkeltturer. Hvert padlernavn i loggboka teller som en tur. Mandag har vi vært opp til sytten padlere på nybegynnerpadlinga i Vestfosselva. Et gjennomsnitt på litt over nittifem turer per måned hittil i år.

Om alle som er notert i loggen telles opp er det pr 21.07.15 tett oppunder ett tusen ett hundre som har deltatt på padling, styremøter, dugnader og medlemsmøter.

Styret i Eiker padleklubb
v/ leder Gro Karlsson

Hokksund 31.07. 2015

This entry was posted in Medlemsnytt, Siste nytt. Bookmark the permalink.