Juridisk ansvar for arrangøren og generell padlesikkerhet for deltakerne, – er et felles ansvar.

På linken under finner du informasjon om hvilket juridisk ansvar som påberoper klubber eller privatpersoner bak organiserte padleturer.
Det være seg turer som annonseres på Facebook eller andre sosiale medier såvel som terminfestede klubbarrangement.

http://digital.findexaforlag.no/i/673027-padling-utgave-3-2016/13

Det er nyttig lesning også for deg som tenker at “Jeg egner meg best som deltaker og kommer aldri til å arrangere tur.”

Dette fordi det vil kunne bevisstgjøre deg på hvilket ansvar som hviler på turlederen enten han/hun er med, eller uten en klubb i ryggen.
Du kan komme til å innse nødvendigheten av å ivareta ditt eget ansvar, FØR du melder deg på ved å stille deg spørsmålet: “Er jeg “fitt for” denne utfordringen? Om du er usikker så kontakter du turlederen og avklarer med denne i forkant.

Om det benyttes begreper som er ukjent for deg under instruksjonen før sjøsetting, så er du pliktig til å etterspørre betydningen av det som sies.

Padle som du blir fortalt og forholde deg til de instruksjonene som gis underveis. – Da er du med på å skape trygge rammer for hele gruppa og med det minskes farene for uhell.

Det kan være slitsomt å inneha ansvaret for en gruppe padlere, – gjerne med ulik padlebakgrunn, – og i tillegg blir det utrivelig å måtte være den som bryter opp turen med roping, tilsnakk og bruk av fløyta. Om alle bidrar til fellesskapet blir det hyggeligere for alle som deltar.

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.