NY ! Dato for årsmøtet

Eiker idrettsråd har utsatt fristen for å avholde årsmøte fra 1. mars til 15. juni 2021.

Grunnet koronaregler og muligheten til å utsette møtet er NY DATO satt til

TIRSDAG 23. MARS 2021, klokka 18:00-20:30 på Hokksund renseanlegg. Dersom reglene for hvor mange som kan være samlet innendørs fortsatt er begrenset, vil årsmøtet avholdes utendørs.

Saker du ønsker å få behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars 2021.

leder@eikerpadleklubb.net

kasserer@eikerpadleklubb.net

Dagsorden for møtet legges ut senest ei uke før møtet.

VEL MØTT! Jeg håper på å se deg 23. mars 2021.

This entry was posted in Siste nytt. Bookmark the permalink.