Styrereferater 2011

Dato for styremøter, saksliste/referater fra møtene tas det sikte på å legge ut her.  I mellomtiden kan du sende meil til leder@eikerpadleklubb.net dersom noe er av spesiell interesse for deg.

 

This entry was posted in Informasjon. Bookmark the permalink.