Torsdagspadling til sjøs eller på elva?

Det hersker litt usikkerhet rundt hva torsdagspadlingen innebærer i sommerhalvåret.

Enkelte torsdager vil det bli lagt opp til å dra til Sætre, Sandebukta eller Kadettangen (for å nevne noen alternativer).  Førstkommende torsdag (7/6-12) vil det blli padling fra klubbhuset som vanlig.

Fastsettelse av hvilke torsdager som skal foregå til sjøs vil bli lagt inn under “fonten” Aktiviteter/Aktivitetskalender så snart datoene er bestemt.

Så følg med på klubbens nettside for nærmere informasjon.

This entry was posted in Aktivitet. Bookmark the permalink.