Årsmøte i Eiker padleklubb 2020.

Årsmøte i Eiker padleklubb er 19. februar på Hokksund renseanlegg kl. 18.

Saker til årsmøtet sendes styret innen 4. februar til:

kasserer@eikerpadleklubb.net

leder@eikerpadleklubb.net

VEL MØTT !

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.