Saksliste for årsmøtet 2020.

Saksliste årsmøte i Eiker padleklubb.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling og saksliste.
3. Velge dirigent, referent og to til å undertegne protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette kontingent og avgifter.
8. Vedta klubbens budsjett for 2020.
9. Behandle lagets organisasjonsplan.
10. Valg

19.februar 2020, kl. 1800på Hokksund Renseanlegg.

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.