Padlere mot plast og annen søppel i Vestfosselva.

Søndag 8/7-18 var vi fem stykker på søppelraid i Vestfosselva.  Per, Kjell, Bjørn, Martin og Gro (meg).

Vi møttes på klubbhuset kl 12:00.  Ved broa over til Eikersenteret delte vi oss i to grupper.  Kjell og Per padlet til Vestfossen og startetoppryddinga i den enden, mens vi andre begynte under broa og jobbet oss oppover.

Det tok tid og tålmodighet og vel så det.  Jeg har aldri gått så langt i Vestfosselva tidligere.  All søpla har jeg jo registrert, men det var bort i mot 50 bildekk, plast, keramikk og mye, mye annet – sånne mengder var likevel litt i overkant av hva jeg hadde forestilt meg.

Vi samlet sammen i hauger langs elvebredden forå hente og transportere med oss videre en annen dag.  Søndag var målsetninga å samle sammen og klargjøre for videre transport med robåt på slep fra Vestfossen og nedover.  

Det ble tatt bilder fra oppryddinga vi i baktroppen stod for, samt den delen vi gjorde i samlet flokk der troppene møttes.  Alt det Per og Kjell ryddet opp i øvre del av elva ble det ikke tatt bilder av siden det var jeg som hadde kamera.

Senere i sommer vil vi rydde resten av elva og vi skal frakte "fangsten" til Mile. 

Det er med andre ord gode muligheter til å bidra i oppryddinga av elva.  Meld din interesse til en av oss og vi kontakter deg før neste dugnadsøkt.

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt, Tur-referater og anekdoter. Bookmark the permalink.