Saksliste for årsmøtet 2015 i Eiker padleklubb

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive                           protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

    Honorering av klubbens egne Aktivitetsleder hav. (P. Kruke)

7. Fastsette medlemskontingent

    Styrets forslag er å beholde kontingenten uendret. 

Det vil si:

   Junior:    100,- kr.  

   Senior:   400,- kr.  

   Familie:  700,- kr.                    (som i 2014).

8. Vedta klubbens budsjett

9. Valg.

       Nestleder        (2 år)

       Styremedlem (2 år)

      Valgkomite og revisorer

      Representanter til årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd

10. Behandle klubbens organisasjonsplan.

      Styrets sammensetning og årets hovedfokus, – arbeidsoppgaver.

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.